Přihlášky

Přihlášky

Formulář přihlášky na kurz pořádaný společností CTEG s.r.o. si můžete stáhnout níže:
– na on-line kurz ZDE.

– na prezenční kurz v prostorách letiště Praha najatých CTEG s.r.o. ZDE.
– na prezenční kurz v sídle objednávající společnosti
ZDE.

Přihlášky jsou přijímány do 5 pracovních dní před konáním kurzu.
Ve výjimečných případech je možné po vzájemné dohodě akceptovat Přihlášku v době kratší, než je 5 pracovních dní před konáním kurzu, účtován však bude expresní poplatek Kč 500,00 za Přihlášku (bez ohledu na počet přihlášených účastníků).
Formulář přihlášky lze volně pro potřeby účastníků kopírovat.
Přihlášku, prosíme, vyplňujte čitelně.

Přihláška musí být vždy podepsána a potvrzena oprávněnou osobou.