Přihlášky

Přihlášky

Formulář přihlášky na kurz pořádaný společností CTEG s.r.o. si můžete stáhnout níže:
– na on-line kurz zde: CTEG přihláška online kurz

– na prezenční kurz v prostorách letiště Praha najatých CTEG s.r.o.: CTEG přihláška na kurz v prostorách letiště Praha
– na prezenční kurz v sídle objednávající společnosti: CTEG přihláška na kurz – sídlo společnosti
Přihlášky jsou přijímány do 5 pracovních dní před konáním kurzu.
Ve výjimečných případech je možné po vzájemné dohodě akceptovat Přihlášku v době kratší, než je 5 pracovních dní před konáním kurzu, účtován však bude expresní poplatek Kč 500,00 za Přihlášku (bez ohledu na počet přihlášených účastníků).
Formulář přihlášky lze volně pro potřeby účastníků kopírovat.
Přihlášku, prosíme, vyplňujte čitelně.

Přihláška musí být vždy podepsána a potvrzena oprávněnou osobou.