Kurzy pro leden – červen 2021

Z důvodu stále trvající epidemie COVID 19 a s ní spojených opatření vlády jsme se rozhodli pro konání ON LINE v průběhu 1. pololetí 2021. Více viz složka POKYNY.

1. V 1.pololetí předpokládáme uskutečnit tyto kurzy:
– ČÁST 145 Příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění – dvoudenní kurz
– Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA) – jednodenní kurz
– ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě – dvoudenní kurz
– ČÁST ML a ČÁST CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a údržba lehkých letadel – dvoudenní kurz
– Nařízení (ES) č.965/2012 ve znění posledních předpisů
– Safety Management System (SMS)
2. Data konání kurzů budou doplněna dle aktuální situace.

Kurzy, které pokrývají jednotlivé přílohy Nařízení Komise (ES) č. 1321/2014 jsou určeny klientům, kteří pracují nebo se připravují pracovat v civilním leteckém provozu a v údržbě letadel civilního letectví. Pro pracovníky výrobních organizací jsou určeny kurzy vycházející z nařízení (ES) č. 748/2012.  Nově jsou zařazovány kurzy, které vysvětlují Nařízení (ES) 965/2012, Safety Management System a Comliance Monitoring, Nařízení č. 2018/1139 – Základní nařízení.

Uvedené kurzy jsou rovněž vhodné jako forma pokračovacího výcviku personálu i vedoucích pracovníků na všech úrovních.

Všechny kurzy a další odborné akce Výcvikového střediska CTEG s.r.o. jsou otevřené především pracovníkům a studujícím nejen z oblasti civilního letectví ČR a SR, ale také vojenského letectví a letecké služby Policie ČR, zejména při potřebě rekvalifikace do civilního sektoru.

Alternativně se kurzy se konají také v budově Střední průmyslové školy, PRAHA 1, Masná ul. 18 (vzdálenost cca 300 metrů od Staroměstského náměstí, pokud není výslovně uvedeno jiné místo konání). Orientační mapku najdete zde.
POZOR!
Začátky všech kurzů jsou:
1. den (zahájení) od 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.
2. den zahájení v 9:00 hod, ukončení 16:00 hod. až 16:30 hod.
U jednodenních kurzů je zahájení v 9:00 hod. (prezence účastníků probíhá od 8:45 hod.), ukončení v 16:30 hod.

Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně. Průběh kurzu je dle časového pracovního programu, který účastníci obdrží v kurzu.

Účastníci kurzů obdrží učební texty k přednášené problematice.
Po absolvování kurzu s docházkou větší než 75% obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez daně: % DPH bude připočítáno dle platné legislativy pro rok 2021. Ceny jsou platné od 1.1.2021.
Pro 3 a více účastníků od jedné firmy v jednom kurzu poskytujeme 10% slevu na kurzovném.

Veškeré dotazy a přihlášky na plánované kurzy Výcvikového střediska CTEG s.r.o. posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz nebo telefon +420 724 959 917.

Přehled kurzů:


 • Kurz Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění. Číslo kurzu 1 – 2021

  Začátek kurzu: 10 03 2021
  Ukončení: 11 03 2021

  V kurzu bude během dvou dní předneseno celé znění Přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), která stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace o zkušenostech získaných při činnosti organizací údržby, o budoucnosti systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a perspektivě organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.

  Cílová skupina: Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části M, Hlavy F, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4900,-Kč + DPH

 • NOVINKA Kurz ČÁST ML a ČÁST CAO Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti a údržba lehkých letadel. Číslo kurzi 2-2011

  Začátek kurzu: 7 04 2021
  Ukončení: 8 04 2021

  V kurzu v průběhu dvou dní bude předneseno celé znění nově vydaných Příloh Vb a Vd k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části ML a Části CAO (Combined Airworthiness Organization) společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM, které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu lehkých letadel (jiných než složitých, která nejsou provozována pro obchodní leteckou dopravu) a jejich letadlových celků. Budou uvedeny varianty provádění kontrol letové způsobilosti těchto letadel a podmínky pro vydání povolení k letu. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Posluchači získají informace pro řízení zachování letové způsobilosti lehkých letadel a zřizování organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) a o transformaci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F do srpna 2021.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a/nebo organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části M, Hlavy F (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování let. způsobilosti a/nebo údržby, manažeři kvality, kontroloři letové způsobilosti a/nebo osvědčující pracovníci). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO, AMO a též nad způsobilostí lehkých letadel mimo obchodní leteckou dopravu. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, jež se zabývají údržbou lehkých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4900,-Kč+DPH

 • Kurz Nařízení Komise (EU) č.748/2012 – Hlava G – Oprávnění organizace k výrobě (POA). Číslo kurzu 3-2021

  Začátek kurzu: 14 04 2021
  Ukončení: 14 04 2021

  Tento kurz vychází ze základního nařízení č. č. 2018/1139 a nařízení č.748/2012. Zaměřením tohoto kurzu je detailní seznámení s jednotlivými články hlavy G, včetně jejich praktického použití při řešení každodenních situacích ve výrobních organizacích. V úvodu bude krátce shrnut důvod vzniku zmíněného nařízení a jeho struktura. Všechny články hlavy G budou doplňovány příklady a komentáři k jejich použití včetně důsledků jejich neplnění. Jedná se např. o přenos dat v rámci spojení DOA-POA organizací, podmínky jmenování vybraných vedoucích, dodržování rozsahu oprávnění s ohledem na uvolňování produktů apod. Okrajově budou probrány i návaznosti na ostatní hlavy tohoto nařízení, které mají spojitost s hlavou G jako např. hlava O „Oprávnění ETSO“, hlava Q „Označování výrobků“, letadlových částí a zařízení, hlava P „Povolení k letu“ apod. Rovněž budou zmíněny některé postupy z oddílu B určeného pro příslušný úřad v návaznosti na články, které mají souvislost s hlavou G.

  Management a personál organizací výroby, působící zejména na pozicích vztahujících se k oblasti jakosti. Tento kurz lze rovněž využít jako opakovací pro pracovníky, kteří v minulosti absolvovali školení a potřebují si osvěžit své znalosti.

  Lektor: Bc. Michal Hurin

  Cena kurzu: 2800,- Kč + DPH

 • NOVINKA Kurz NOVINKA ČÁST M a ČÁST CAMO Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Řízení zachování letové způsobilosti složitých letadel a letadel v obchodní dopravě. Číslo kurzu 4-2021

  Začátek kurzu: 12 05 2021
  Ukončení: 13 05 2021

  V kurzu během dvou dní budou předneseny vybrané části změněné Přílohy I a celé znění Přílohy Vc k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 - Části M a Části CAMO společně s odpovídajícími AMC a vybranými GM , které od 24.3.2020 stanoví pravidla pro zachování letové způsobilosti a údržbu složitých letadel a/nebo letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě včetně jejich letadlových celků. Budou uvedeny postupy provádění kontrol letové způsobilosti a podmínky pro vydání povolení k letu těchto letadel. V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (= Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018) a v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014. Součástí programu kurzu jsou i nová pravidla oprávnění a činnosti organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G a jejich budoucí transformace do září 2021.

  Cílová skupina: Pracovníci organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) oprávněných podle Části M, Hlavy G (odpovědní vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažeři kvality, pracovníci řízení a kontroly letové způsobilosti). Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi CAMO a též nad způsobilostí složitých letadel a/nebo letadel používaných v obchodní dopravě. Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části 145, ketré se zabývají údržbou složitých letadel a/nebo jejich letadlových celků, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.

  Lektor: Ing. Tomáš Műller

  Cena kurzu: 4 900,-Kč + DPH

 • Nařízení (ES) č.965/2012 ve znění pozdějších předpisů – Číslo kurzu 5-2021

  Začátek kurzu: 26 05 2021
  Ukončení: 27 05 2021

  Nařízením č.965/2012 se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139. Obsah kurzu: Part I – DEF: Definice pojmů použitých v Přílohách II-V Part II – ARO: Požadavky na Úřady v oblasti leteckého provozu Part III – ORO: Požadavky na organizace v oblasti leteckého provozu Part IV – CAT: Provoz obchodní letecké dopravy Part V – SPA: Zvláštní oprávnění Part VI – NCC: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz se složitými, motorem poháněnými letadly Part VII – NCO: Prováděcí pravidla pro neobchodní provoz s jinými než složitými motorem poháněnými letadly Part VIII – SPO: Specializovaný provoz v obchodním a neobchodním provozVšeobecné letectví – provoz v tzv. general aviation
  Cílová skupina: Všichni pracovníci zapojení do provozu leteckých společností, vybrané skupiny zaměstnanců z organizací údržby, výcvikových organizací, provozovatelů letišť a poskytovatelů letových provozních služeb.
  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 4900,-Kč + DPH

 • Safety Management System (SMS) – Kód kurzu 6-2021

  Začátek kurzu: 16 06 2021
  Ukončení: 16 06 2021

  Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení ES č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200. Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti. 1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady. 2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně. 3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace. Klíčová témata: 4. Úvod do SMS 5. Politika a cíle 6. Řízení rizik 7. Zajištění bezpečnosti 8. Propagace bezpečnosti 9. Integrace systémů řízení letecké společnosti 10. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru 11. Požadavky na implementaci - metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici

  Cílová skupina: Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..

  Lektor: Ing. Kateřina Petřeková

  Cena kurzu: 2800,-Kč + DPH


Výcvikové středisko má dále připravené tyto kurzy, které dle individuálních požadavků podniků může zabezpečit v jejich prostorách a nebo ve výcvikovém středisku v Masné ulici v termínech dle další domluvy. Vhodný minimální počet účastníků v kurzu je 10.Jedná se o tyto kurzy:

 • LETECKÁ LEGISLATIVA
 • ČÁST-21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 HLAVA J,(DOA)
 • VYŽADOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI PRÁCE V PODNICÍCH VÝROBY, ÚDRŽBY LETADEL, PROVOZOVATELŮ LETECKÉ TECHNIKY A LETIŠŤ
 • VYBRANÉ KAPITOLY Z CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE (CS-23) PRO LETOUNY KATEGORIE NORMÁLNÍ, CVIČNÉ, AKROBATICKÉ A PRO SBĚRNOU DOPRAVU
 • POKRAČOVACÍ VÝCVIK PRACOVNÍKŮ AMO A CAMO
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1139 z 4.7.2018
 • AUDITOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ÚDRŽBY, VÝROBY LETADEL
 • LIDSKÉ ČINITELE V ÚDRŽBĚ LETADEL