Organizační pokyny, úhrada, registrace, stornovací podmínky

Organizační pokyny, úhrada, registrace, stornovací podmínky – POZOR na změny!

Přihlásit se na kurz lze jedině písemně vyplněním přihlášky, kterou lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Zaslání přihlášky je závazné a účastník tím vyjadřuje souhlas s organizačními pokyny.
Účastníci kurzu/semináře budou evidováni dle data přijetí přihlášky až do kapacitního naplnění kurzu.
Přihlášky potvrzujeme zpětným odesláním informace o závazném zařazení do kurzu.

Účastníci kurzu budou evidováni dle data přijetí přihlášky až do kapacitního naplnění kurzu.
Přihlášky potvrzujeme zpětným odesláním informace o závazném zařazení do kurzu.

Přihlášky přijímáme nejpozději 7 pracovních  dní před zahájením kurzu. Kratší termíny je nutné individuálně projednat. V době kratší než 7 pracovních dnů bude účtován expresní poplatek ve výši 500,- Kč + DPH. Předběžné reservace v kurzu neprovádíme.

Změny v organizaci kurzu

Vyhrazujeme si právo změny termínu, místa konání kurzu a lektora či zrušení kurzu/semináře. V těchto případech budou účastníci o případných změnách informováni všemi dostupnými prostředky.

Úhrada za kurz

Účastník je povinen zaplatit kurzovné před datem uskutečnění kurzu a tuto platbu na požádání před  zahájením kurzu doložit. .
Účastnický poplatek se platí na bankovní účet pouze pod přiděleným variabilním symbolem, kterým je číslo faktury. Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem, nebo jinou formou platby na bankovní účet.

Registrace

Registrace účastníků probíhá 15 min. před zahájením kurzu.
Je vhodné a žádoucí, aby účastníci nerušili pozdním příchodem.
Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně.

Stornovací podmínky

Bezplatné storno přijímáme pouze 7 pracovních dnů před zahájením kurzu.
50% storno přijímáme do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. Po tomto limitu již účastnický poplatek nevracíme. Náhrada platícího účastníka kurzu jiným účastníkem je možná kdykoli, pouze požadujeme písemné sdělení.
Žádost o storno přijímáme pouze písemně.
V případě zrušení kurzu ze strany naší společnosti, již zaplacené účastnické poplatky budou vráceny v plné výši.