Organizační pokyny, úhrada, registrace, stornovací podmínky

POZOR na změny!

Přihlásit se na kurz lze jedině písemně vyplněním přihlášky, kterou lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Zaslání přihlášky je závazné a účastník tím vyjadřuje souhlas s organizačními pokyny.
Účastníci kurzu budou evidováni dle data přijetí přihlášky až do kapacitního naplnění kurzu.
Přihlášky potvrzujeme zpětným odesláním informace o závazném zařazení do kurzu.
Předběžné reservace v kurzu neprovádíme.

Změny v organizaci kurzu

Vyhrazujeme si právo změny termínu,lektora či zrušení kurzu. V těchto případech budou účastníci o případných změnách informováni všemi dostupnými prostředky.

Úhrada za kurz

Kurzy CTEG s.r.o. vyučované pomocí aplikace ZOOM

Podmínkou pro účast v kurzu je počítač s reproduktorem a mikrofonem, nejlépe i s kamerou a připojením na internet
 Účastník vyplní přihlášku a odešle ji na info@cteg.cz nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání kurzu. Platný formulář Přihlášky je na našich webových stránkách..
 Účastník obdrží fakturu, kterou je třeba zaplatit v termínu její splatnosti (je kratší než dříve).
 Každý přihlášený účastník obdrží poštou před konáním kurzu učební texty, ty budou adresovány na jméno objednavatele kurzu. Učební texty budou poštou odeslány až po obdržení platby kurzovného (z tohoto důvodu je termín pro platbu kurzovného zkrácen – viz výše).
 Cca 2 dny před konáním kurzu (je-li kurzovné zaplaceno) účastník obdrží e-mail s odkazem na připojení do aplikace ZOOM, v případě dvoudenního kurzu, budou 2 odkazy, jeden pro první den a další pro druhý den konání kurzu.
 V den konání kurz se účastník přihlásí tak, že klikne na odkaz a nebo zkopíruje odkaz do internetového vyhledávače, aplikaci spustí kliknutím na „Launch Meeting“ a provede kontrolu mikrofonu a reproduktoru dle předlohy v aplikaci.
 Aplikace ZOOM umožňuje diskusi mezi účastníkem a lektorem a chatování mezi účastníky
 V průběhu konání kurzu bude prováděna kontrola připojených/přítomných účastníků.
 Po skočení kurzu budou účastníkům zaslána osvědčení o absolvování kurzu (opět k rukám objednavatele kurzu).

Účastnický poplatek se platí na bankovní účet pouze pod přiděleným variabilním symbolem, kterým je číslo faktury. Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem, nebo jinou formou platby na bankovní účet.

Registrace

Registrace účastníků probíhá 15 min. před zahájením kurzu.
Součástí každého programu je diskuse, takže konec kurzu je tímto ovlivněn a proto je stanoven orientačně.

Stornovací podmínky

Bezplatné storno přijímáme pouze 7 pracovních dnů před zahájením kurzu.
50% storno přijímáme do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. Po tomto limitu již účastnický poplatek nevracíme. Náhrada platícího účastníka kurzu jiným účastníkem je možná kdykoli, pouze požadujeme písemné sdělení.
Žádost o storno přijímáme pouze písemně.
V případě zrušení kurzu ze strany naší společnosti, již zaplacené účastnické poplatky budou vráceny v plné výši.