Profil společnosti

Společnost CTEG s.r.o. vznikla na konci roku 2000 na základě potřeby poskytovat vzdělání technikům českého letectví dle nových evropských leteckých předpisů a nařízení. Mimo tento hlavní záměr společnost pořádá vzdělávací kurzy a semináře na témata, která jsou žádaná, aktuální a to v oblasti letectví i mimo oblast letectví, zejména v oblasti nejmodernější techniky.
POZOR!
Z důvodu Covid 19 se kurzy nadále budou konat formou on line.

Společnost CTEG s.r.o. má Živnostenský list na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.

V rámci CTEG s.r.o. pořádaných kurzů vyučují odborníci českého letectví a jiní profesně odborní lektoři s cílem předat posluchačům nejnovější teoretické a praktické poznatky. Kvalifikace a práce lektora je pro nás klíčovým faktorem a výběru lektorského sboru věnujeme velkou pozornost.

V uplynulém období uspořádalo Výcvikové středisko CTEG s.r.o. řadu specializovaných kurzů, z nichž jmenujeme např.: Kompozitní materiály v letectví, Lepení v letectví a průmyslu, Lidské činitele v údržbě letadel, Koroze a problémy stárnoucích letadel, Letecká legislativa, Pokračovací výcvik osvědčujícího personálu údržby letadel. O tyto kurzy je značný zájem a jsou odbornou veřejností civilního letectví kladně hodnoceny.

V roce 2004 Výcvikové středisko CTEG s.r.o. zahájilo výuku jednotlivých příloh Nařízení Komise (EC) č.2042/2003. Nyní aktuálně nabízí kurzy s tématem nařízení Komise (EU) č.1321/2014, ČÁST-145,ČÁST-M, Část ML, Část CAMO, Část CAO dále nařízení (EU) č.748/2012 ČÁST-21, konkrétně POA, DOA a počáteční letová způsobilost. Aktuálně jsou přednášenu kurzy týkající se Nařízení (EU) č.965/2012, Safety Management system a Compliance Monitoring. Kurzy jsou průběžně aktualizovány.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT – VŠEOBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
CTEG s.r.o. zpracovává a uchovává osobní údaje účastníků jím pořádaných kurzů (příjmení a jméno, telefon, e-mailovou adresu, zaměstnavatele) v kanceláři CTEG s.r.o. a nepředává tyto identifikační údaje jiným organizacím a fyzickým osobám.