Profil společnosti

Společnost CTEG s.r.o. vznikla na konci roku 2000 na základě potřeby poskytovat vzdělání technikům českého letectví dle nových evropských leteckých předpisů a nařízení. Mimo tento hlavní záměr společnost pořádá vzdělávací kurzy a semináře na témata, která jsou žádaná, aktuální a to v oblasti letectví i mimo oblast letectví, zejména v oblasti nejmodernější techniky.

Kurzy se realizují především v učebnách Střední průmyslové školy dopravní v Praze 1, Masná 18 a též alternativně z organizačních důvodů v jiných, smluvně zajištěných učebnách v Praze a po celé České republice. Řada kurzů se rovněž uskutečňuje na Slovensku.
POZOR!
Z důvodu Covid 19 jsme nuceni změnit místo konání kurzů. Počínaje zářím 2020 se budou kurzy konat na adrese:
Czech Aviation Training Centre (CATC).
K letišti 934/2, hangár B
Staré letiště Ruzyně Praha 6
Vstup je vrátnicí č. 1 u zastávky MHD, autobusy 119, 100, 191. Přihlášení účastníci dostanou plánek letiště. Účastníci budou vstupovat do tzv. neveřejné části letiště, takže na Přihlášce je třeba uvést číslo OP, při použití auta SPZ a jméno řidiče.

Společnost CTEG s.r.o. má Živnostenský list na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.

V rámci CTEG s.r.o. pořádaných kurzů vyučují odborníci českého letectví a jiní profesně odborní lektoři s cílem předat posluchačům nejnovější teoretické a praktické poznatky. Kvalifikace a práce lektora je pro nás klíčovým faktorem a výběru lektorského sboru věnujeme velkou pozornost.

V uplynulém období uspořádalo Výcvikové středisko CTEG s.r.o. řadu specializovaných kurzů, z nichž jmenujeme např.: Kompozitní materiály v letectví, Lepení v letectví a průmyslu, Lidské činitele v údržbě letadel, Koroze a problémy stárnoucích letadel, Letecká legislativa, Pokračovací výcvik osvědčujícího personálu údržby letadel. O tyto kurzy je značný zájem a jsou odbornou veřejností civilního letectví kladně hodnoceny.

V roce 2004 Výcvikové středisko CTEG s.r.o. zahájilo výuku jednotlivých příloh Nařízení Komise (EC) č.2042/2003. Nyní aktuálně nabízí kurzy s tématem nařízení Komise (EU) č.1321/2014, ČÁST-145,ČÁST-M, dále nařízení (EU) č.748/2012 ČÁST-21, konkrétně POA, DOA a počáteční letová způsobilost. Aktuálně jsou přednášenu kurzy týkající se Nařízení (EU) č.965/2012, Safety Management system a Compliance Monitoring. Kurzy jsou průběžně aktualizovány.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT – VŠEOBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
CTEG s.r.o. zpracovává a uchovává osobní údaje účastníků jím pořádaných kurzů (příjmení a jméno, telefon, e-mailovou adresu, zaměstnavatele) v kanceláři CTEG s.r.o. a nepředává tyto identifikační údaje jiným organizacím a fyzickým osobám.