Kontaktní údaje společnosti

Poštovní adresa sídla společnosti

CTEG s.r.o.
Střešovická 1012/39
162 00 Praha 6

Kontaktní údaje do sídla společnosti

Telefon: Mobil +420 724 959 917
E-mail: info@cteg.cz

Fakturační údaje

CTEG s.r.o.
Střešovická 1012/39
162 00 Praha 6
IČO: 26458110
DIČ: CZ26458110

Bankovní spojení

Kód peněžního ústavu: 0800
Číslo účtu: 000000-0170128349
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: číslo faktury

Vedoucí pracovníci společnosti

Jednatel – Jitka Egertová, +420 724 959 917, kurzy@cteg.cz)
Vedoucí výcvikového střediska +420 737 433 472, info@cteg.cz)

POZOR!

Kurzy se konají na adrese Střední průmyslová škola dopravní, Masná č. 18, Praha 1, není-li stanoveno nebo dojednáno jinak.