Kurz Safety Management System (SMS). Číslo kurzu 8-2024


Detaily události

  • Datum:

Tento kurz pomůže účastníkům a organizacím pochopit funkci, úlohu a význam zavedení a dalšího rozvoje systému řízení bezpečnosti (SMS), jak požaduje Nařízení EU č. 965/2012, v posledním znění, zejména pak bod ORO.GEN.200.

Posluchač se naučí: Pochopit základní znalosti, techniky a dovednosti potřebné k rozvoji systému řízení bezpečnosti a měření jeho výkonnosti/účinnosti.
1. Zjistit, jak může zavedený efektivní systém snížit náklady.
2. Naučit se, jak jsou bezpečnostní rizika řízena tzv. reaktivně, pro-aktivně a prediktivně.
3. Osvojit si metody, jak budovat pozitivní kulturu bezpečnosti v rámci organizace.
Klíčová témata:
4. Úvod do SMS
5. Politika a cíle
6. Řízení rizik
7. Zajištění bezpečnosti
8. Propagace bezpečnosti
9. Integrace systémů řízení letecké společnosti
10. Úloha regulačního orgánu v SMS dozoru
11. Požadavky na implementaci – metody zavedení ve společnosti s ohledem na její aktuální stav a kondici


Cílová skupina:
Zaměstnanci leteckých společností a letišť, poskytovatelé LPS (ANS), výrobci let.techniky a organizace údržby, auditoři v oblasti letectví..


Lektor: Ing. Kateřina Anna Peterková (Petřeková)