Kurz Část 145 příloha II nařízení komise (EU) č. 1321/2014 v posledním znění. Číslo kurzu 6 – 2024


Detaily události

  • Datum:

V kurzu bude během dvou dní předneseno celé aktuální znění Přílohy II k Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 – Části 145 společně s odpovídajícími AMC (přijatelnými způsoby průkazu) a GM (poradními materiály), jež stanoví pravidla pro údržbu letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků. Součástí programu kurzu jsou pravidla oprávnění a činnosti organizací údržby (AMO) oprávněných podle Části 145 včetně systému řízení bezpečnosti (SMS), který se bude používat od 1.2.2022 a bude závazný od 1.2.2024.
V kurzu budou představeny změny v Základním nařízení EU (Nařízení Parlamentu a Rady EU č. 2018/1139 z 4.7.2018), v Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 z 26.11.2014 a v návazných dokumentech EASA zavedené od roku 2019. Posluchači získají informace o zkušenostech z činnosti AMO a o transformaci systému údržby i řízení zachování letové způsobilosti letadel a organizací AMO i CAMO oprávněných podle Části 145 nebo podle Části M, Hlav F a G.


Cílová skupina:
Pracovníci AMO oprávněných podle Části 145 (odpovědní vedoucí, vedoucí údržby, manažeři kvality nebo osvědčující pracovníci).
Pracovníci příslušných úřadů zabývající se dozorem nad organizacemi AMO a též nad způsobilostí letadel složitých a/nebo provozovaných v obchodní letecké dopravě.
Kurz je prospěšný i pro pracovníky organizací údržby schválených dle Části CAMO, CAO, nebo pro pracovníky vojenského letectví při rekvalifikaci do civilního prostředí.Lektor: Ing. Tomáš Műller